I våra utbildningar får du teorier, modeller och verktyg samt praktisk träning för att leda olika situationer i komplex samverkan

Utbildningarna är relevanta för dig som leder eller medverkar i samverkan, men också för projektledare i komplexa projekt eller förändringsledare som leder processer över avdelningsgränser i en organisation. När våra kunder har specifika önskemål så skräddarsyr vi utbildningen utifrån dessa behov.

Stor del av utbildningen ägnas åt att träna på verktyg och metoder, och deltagarna testar metoder i sin konkreta arbetsvardag mellan utbildningstillfällena. Utbildningen genomförs under ca tre månader, och består av
tre moduler à två heldagar.  

Att Leda i Samverkan

DATUM  

TIDER: 09:00 - 16:00, inkl. Lunch & eftermiddagsfika 

 

Kursomgång 14

24-25 april
15-16 maj
18-19 juni

Kursomgång 13 (Fullsatt)

12-13 februari
19-20 mars
9-10 april
Datum för höstens utbildningar sätts inom kort.
För intresseanmälan maila: info@lankaconsulting.se

 
De teoretiska momenten, som varvas med praktiska övningar, har gett mig en hel verktygslåda av kommunikativa, kreativa och resultatinriktade metoder - och som redan nu blivit en naturlig del av mitt arbete och min strategi för en lyckad projektledning!
— Kristina Laurell, Formas
 


Länka Consulting erbjuder nu även en exklusiv certifiering för dig som går vår utbildning Att leda i samverkan.

Du har möjlighet att certifiera dig både på grundläggande nivå och på avancerad nivå. Då ledare inom samverkan blir allt viktigare vill vi med detta stärka rollen och professionen ytterligare.

Certifierad samverkansledare.png
 
Jag tänker på Länkas utbildning som en social innovation! Ett nytt sätt att använda sin kompetens, ett nytt arbetssätt som skapar nya relationer som leder till nya lösningar.
— Caroline Strömbäck, Uppsala kommun
 

4Z3A3075.jpg

3 unika utbildningsdagar i Stockholm med Sam Kaner och Nelli Noakes

Den 3-5 juni erbjuder vi en unik möjlighet för dig som vill utveckla dina processledarförmågor att fördjupa dig i en fantastisk verktygslåda tillsammans med Sam Kaner och Nelli Noakes som driver Community At Work i San Francisco. Länka har inspirerats mycket av deras idéer och vi vill nu förmedla deras kraftfulla verktyg och perspektiv genom en 3-dagar lång utbildning i Stockholm. Sam och Nelli har länge arbetat med globala samverkansinitiativ och större organisationer och Sam har dessutom skrivit böcker såsom Facilitator's Guide to Participatory Decision-Making . Bland annat har Sam myntat det oerhört värdefulla begreppet ”groan zone” som kommit att utgöra ett viktigt perspektiv i Länkas egen verktygslåda och som handlar om att våga stanna kvar i svåra dialoger där våra perspektiv bryts för att skapa framgångsrika samverkansprocesser.  

Om du vill utveckla dina processledningsförmågor och göra detta med stöd av internationellt ledande experter är detta något för dig. Utbildningen kommer fokusera på hur vi får till bra och hållbar involvering, hur vi skapar gemensam förståelse, beslutsfattande och överenskommelser. För ett mer detaljerat program och beskrivning av Sam och Nelli se bifogat program.

Kursen genomförs på engelska under 3 dagar: 3 - 5 juni 2019 i Stockholm.