I våra utbildningar får du teorier, modeller och verktyg samt praktisk träning för att leda olika situationer i komplex samverkan

Utbildningarna är relevanta för dig som leder eller medverkar i samverkan, men också för projektledare i komplexa projekt eller förändringsledare som leder processer över avdelningsgränser i en organisation. När våra kunder har specifika önskemål så skräddarsyr vi utbildningen utifrån dessa behov.

Stor del av utbildningen ägnas åt att träna på verktyg och metoder, och deltagarna testar metoder i sin konkreta arbetsvardag mellan utbildningstillfällena. Utbildningen genomförs under ca tre månader, och består av
tre moduler à två heldagar.  

Att Leda i Samverkan

 

DATUM  

TIDER: 09:00 - 16:00, inkl. Lunch & eftermiddagsfika 

 

Kursomgång 13

12-13 februari
19-20 mars
9-10 april

Kursomgång 14

24-25 april
15-16 maj
18-19 juni

 
De teoretiska momenten, som varvas med praktiska övningar, har gett mig en hel verktygslåda av kommunikativa, kreativa och resultatinriktade metoder - och som redan nu blivit en naturlig del av mitt arbete och min strategi för en lyckad projektledning!
— Kristina Laurell, Formas
 


Länka Consulting erbjuder nu även en exklusiv certifiering för dig som går vår utbildning Att leda i samverkan.

Du har möjlighet att certifiera dig både på grundläggande nivå och på avancerad nivå. Då ledare inom samverkan blir allt viktigare vill vi med detta stärka rollen och professionen ytterligare.

Certifierad samverkansledare.png
 
Jag tänker på Länkas utbildning som en social innovation! Ett nytt sätt att använda sin kompetens, ett nytt arbetssätt som skapar nya relationer som leder till nya lösningar.
— Caroline Strömbäck, Uppsala kommun