joanna-kosinska-129039-unsplash.jpg

UTBILDNING

Att Leda i Samverkan

De sammanhang vi arbetar i blir allt mer komplexa... 

 

Att föra ihop perspektiv och på ett praktiskt sätt navigera mellan sektorer och traditionella kunskapsområden är en viktig förmåga. Detta gäller både för utvecklings- och samverkansprocesser mellan organisationer och för samarbetet mellan avdelningar och kunskapsområden inom organisationer.

 
 
 
 

 

Plats 

Plats modul 1-3: Länka Consulting, Götgatan 58, Stockholm

 

Passar det här mig?

Utbildningen passar dig inom offentlig, privat och ideell sektor som leder eller medverkar i utvecklingsprocesser eller samverkan där olika perspektiv eller organisationer ska jobba mot gemensamma mål.

 

 
 
Foto 2018-03-21 09 27 21.png

Modul 1

Samverkan i ett systemperspektiv 

Att ”skifta perspektiv” eller tänka och göra nytt är en förutsättning för att lyckas förbättra och förändra. Hur vi kan omsätta ett systemtänkande i praktisk handling är temat på dessa två dagar.

Exempel på innehåll:
• Samverkan – egenskaper
• Samverkanssystemet och logiker
• Att leda mellan logiker – ett perspektivskifte
• Potential och kontext
Verktyg för att utveckla kommunikation och relationer

 

ny.png

Modul 2

Verktyg som driver samverkan framåt

För att kunna omsätta nya perspektiv och tankesätt i praktisk handling, kan vi ta hjälp av konkreta verktyg. Metoderna vi använder är väl beprövade och har speciellt goda effekter i samverkanskontexter.

Exempel på innehåll:
• Metoder för möten
• Visualisering
• Design av komplexa processer
• Mod och perspektiv på din roll
• Den narrativa ansatsen
• Sam-ansvar

 

Foto 2018-03-21 09 29 54.png

Modul 3

Engagemang och långsiktighet

För att skapa långsiktig förändring i din roll som samverkansledare behövs en kombination av både förhållningssätt och metoder. Under vårt tredje tillfälle tränar vi på detta samt på implementering.

Exempel på innehåll:
• Långsiktigt relationsbyggande
• Att leda långa processer
• Förändringsmekanismer
• Lärande i system
• Långsiktig motivation
• Implementering i din organisation

 

Vad ger utbildningen mig?  

 

• Teoretisk kunskap från forskning om komplex samverkan, system- och kommunikationsteori
• En stor verktygslåda som kan användas för att synliggöra och ta tillvara kraften i olika perspektiv, skapa bättre möten, designa komplexa samverkansprocesser, hantera din roll som ledare i komplex samverkan, bidra till ett gemensamt ansvarstagande och ägarskap i samverkan mm.
• Konkreta exempel på hur framgångsrik samverkan och lösningar har skapats inom olika sektorer och samverkanskontexter
• Input till utvecklingen av ditt eget case från din aktuella arbetskontext samt coachning
• Kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra samverkansledare från andra organisationer och sektorer
• Möjligheten att bli en del av ett bestående kunskapsnätverk med fokus på sektoröverskridande samarbeten och komplexa utvecklingsprocesser

 
Våra utbildningar genomförs med hög grad av interaktivitet och en väl beprövad pedagogik.Vi varvar teori med praktisk träning, både på utbildningen och i deltagarnas arbetskontexter. Vi ser våra utbildningar som en samskapande process. Mycket utrymme skapas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, som kommer från olika sektorer och organisationer.
— Länka Consulting