Länka ger vidare

Vi vill ständigt bidra till att sprida kunskap och utveckla nya tankar för att stärka förmågan att samverka. Därför är det viktigt för oss att aktivt länka samman människor, idéer och perspektiv. Detta gör vi genom utbildningar och uppdrag vi genomför – men vi tar också själva initiativ, investerar i, och finansierar, olika aktiviteter som vi ser kan bidra till utveckling.  Ett sådant exempel är samverkanskonferensen Spring dialogue som samlar aktörer för att utforska samverkan på nya sätt. Ett annat exempel är vårt samarbete med Bliss Browne som grundade Imagine Chicago och som har stor erfarenhet av processer som kräver mobilisering och involvering av olika aktörer, och vars erfarenhet vi vill sprida till fler aktörer i Sverige. Till våren har vi också bjudit in Sam Kaner och Nelli Noakes som är internationellt erkända processledare och samverkansexperter från Community at Work i San Francisco. I juni 2019 kommer de till Sverige för att hålla en utbildning i hur vi kan facilitera svåra dialoger där olika perspektiv möts.

Utöver detta driver vi också plattformen Art of collaborating där vi för samtal, lyfter perspektiv och samlar kunskap. Vi gör allt detta för att möjliggöra att spännande kunskap och perspektiv som inspirerat oss också kan inspirera fler.

“Vi tror att framtiden blir bättre om människor möts, erkänner, utforskar och kombinerar perspektiv, kunskap och erfarenheter på nya sätt.

— Länka Consulting