ATT LYCKAS LEDA I SAMVERKAN

Anna Zingmark, Karoline Bottheim I Redaktör: Matilda Ardenfors

 

Äntligen en bok om hur vi kan leda samverkan framåt!

Till våren 2019 lanserar vi vår alldeles egna bok, Att lyckas leda i samverkan, och som är förväntad till mitten av april.

I boken samlar vi kunskap, erfarenhet, verktyg samt metoder för bättre samverkan och samskapande. Vår utgångspunkt är att vi har enorma resurser runt oss, hela tiden – i form av kompetens, perspektiv, drivkrafter, nätverk, finansiella resurser – men att vi behöver lära oss att kombinera dessa på smarta sätt, för att ta tillvara potentialen emellan oss. Bokens innehåll kretsar bland annat kring viktiga dimensioner som vi ser som centrala att adressera i en samverkansprocess. 

Boken riktar sig till dig som arbetar med affärs- eller innovationsprocesser i företag som involverar leverantörs-, samarbets- och kunskapsrelationer utanför företaget. Boken är även för dig som arbetar på en myndighet eller kommun med samverkansprocesser för samhällsutveckling som involverar olika organisationer, eller för dig som arbetar i en ideell organisation och som ser behoven av förstärkta relationer med företag och offentliga aktörer.

4Z3A3000.jpg

“Boken är skriven utifrån ett starkt engagemang där vår förhoppning är att innehållet ska ge dig inspiration till hur du konkret kan gå tillväga för att ta tillvara expertis och leda samverkan framåt.” 

 

Vill du komma i kontakt med oss, maila oss på info@lankaconsulting.se