Hur vi behandlar dina personuppgifter

 

I samband med införandet av GDPR har vi sett över våra rutiner kring sparande av personuppgifter och vill nu informera om att vi använder information endast för det ändamål som angetts.

När du skickar uppgifter till oss för att exempelvis få hjälp med anmälning till en av våra utbildningar eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev så kommer vi att behandla dina personuppgifter med ändamålet att hjälpa dig med detta. Vi samlar inte in och lagrar information som inte är nödvändig för det ändamål som angetts och vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används. Vår behandling av personuppgifter bygger på samtycke och du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter.