samverkansarkitektur

Multi-stakeholder collaboration in San Francisco

San Francisco.png

Vi är tillbaka från en veckas intensivt utforskande av ”samverkansarkitektur” med samverkansexperterna Sam Kaner och Nelli Noakes från Community at Work. Kursen ”multi-stakeholder collaboration – strategies, design principles and best practices” handlar om hur vi praktiskt kan designa samverkansprocesser för långsiktig förändring och nya lösningar. Sam Kaner har arbetat med facilitering av kollektivt beslutsfattande och involverande processer sedan 70-talet och skrivit flera böcker om praktiska tillvägagångssätt som till exempel ”The Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making”.

Det har varit otroligt inspirerande att träffa personer med komplexa samverkansuppdrag från olika delar av världen och att få ta del av olika exempel och samverkanscase från olika delar av USA, Nya Zealand och Australien. Vi har verkligen gått på djupet med hur vi på olika sätt och med olika logiker kan bygga samverkansinitiativ.  

Kursen har stärkt vår bild av att samverkansförmågor är avgörande i vår tid och att det är något vi behöver förstå bättre och utveckla. Att vara ”samverkansarkitekt” har både logiska (design, planering) och mänskliga (gruppdynamik, relationer) komponenter. För att driva processer framåt behöver vi dessutom tänka på flera nivåer samtidigt: Allt från ”the big picture” till strategier, operativ projektledning, mötesdesign och hantering av det som händer här-och-nu. Samverkan handlar i slutändan om att människor med olika perspektiv och drivkrafter tänker och agerar klokt tillsammans och för att lyckas med det krävs mångfacetterade förmågor och metoder.

San Francisco och Kalifornien har historiskt varit en viktig kunskapskälla för just samverkan och metoder som fungerar i praktiken. Vi är så glada över att ha etablerat en viktig kontakt för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med Sam och Nelli och hoppas att kunna möjliggöra en facilteringsutbildning i Sverige nästa vår.