podcast

Art of collaborating - en podcast om samverkan

banner.jpg

Under våra utbildningar och i uppdrag när vi arbetar nära kloka och inspirerande samverkansledare får vi inte sällan frågor om vi kan tipsa om källor för fördjupning. Under åren har vi samlat på oss kunskap och klokskap kring samverkan i form av böcker och artiklar och vi har själva sammanställt texter med fokus på samverkan. Men allt oftare får vi frågan om vi kan tipsa om någonting att lyssna på. Och nu kan vi det. För vi har nämligen lanserat vår egen podcast.

Vi ser podcasten som ett verktyg för fördjupning och reflektion. Att lyssna till ett samtal om ett ämne kan skapa möjligheter att fördjupa en insikt eller ta till sig ett nytt perspektiv.  Vår ambition är att genom Art of collaborating skapa länkar mellan dig som lyssnar med människor vi träffar och kunskap och idéer som handlar om samverkan. Vi ser den som ett värdefullt komplement till boken Att lyckas leda i samverkan som berör olika dimensioner som är viktiga för att lyckas navigera i samverkan.

Under året som gått har vi samlat på oss en hel del intervjuer med spännande och inspirerande personer med djup kunskap om vad som krävs samverkan. I podcastens tredje avsnitt bjuder vi på en härligt treat. Då får lyssnaren möta Sam Kaner och Nelli Noakes som driver Community at Work i San Francisco och som har stor erfarenhet kring multistakeholder collaboration. Sam Kaner är en stor inspirationskälla för oss och i podcasten får vi bland annat höra hur han resonerar kring alla de förmågor som vi behöver hantera när vi agerar i samverkan. Podcasten hittar ni här och ni får gärna prenumerera då vi regelbundet kommer släppa avsnitt med samtal där vi fördjupar oss i olika ämnen relevanta i samverkan.  

Hur skapar vi samtal som möjliggör att vi kan ta oss an vår tids stora samhällsutmaningar?

perspektiv

En starkt bidragande orsak till att vi på Länka spenderar mycket av vår tid åt att fundera på hur vi kan stärka våra samverkansförmågor, är att dessa förmågor blir allt viktigare när vi tar oss an de stora samhällsutmaningar som vi står inför, eller som vi redan befinner oss mitt i. Det kan handla om frågor såsom klimatförändringarna, den demografiska utvecklingen, hälsa och ohälsa, migration och integration, urbaniseringen osv. Dessa samhällsutmaningar innebär hög grad av komplexitet och oförutsägbarhet och det som kännetecknar dem är att ingen aktör äger vare sig problemet eller lösningen. Problemen och lösningarna är samägda.

 

Nyligen upptäckte vi på en podcast där Sylvia Schwaag Serger, prorektor på Lunds universitet och Per Olsson, forskare i hållbar utveckling på Stockholm Resilience Centre samtalade tillsammans med Darja Isaksson, GD på Vinnova om bland annat vikten av nya samverkans- och arbetssätt för att skapa en hållbar värld. Deras samtal kretsade kring det som vi ser som så centralt för att ta oss an stora samhällsutmaningar. Vi på Länka ser att det kräver att vi funderar på just hur vi samverkar och kombinerar olika perspektiv för att ta fram nya lösningar. Rent praktiskt kommer det ner till hur vi kan ta tillvara och kombinera kunskap från vitt skilda håll. Det innebär att vi måste fundera på hur vi involverar olika organisationer, kunskaps- och vetenskapsområden och även politikområden. Flera samhällsfrågor kommer även att kräva att vi stärker vår förmåga att se saker utifrån ett större helhetsperspektiv, trots att vi är vana vid att se frågeställningar utifrån vårt eget perspektiv eller kunskapsområde.

 

På Länka ser vi att en viktig förutsättning för att utveckla nya arbetssätt är vårt sätt att föra samtal och dialog. Det tänker vi blir avgörande för att vi ska kunna vara öppna utifrån vårt perspektiv, lyssna på andra perspektiv och tänka tillsammans kopplat till framtidens lösningar. Hur kan vi skapa andra typer av samtal mellan perspektiv, kunskapsområden och organisationer? Det tänker vi fokusera än på ännu mer under 2019 och hoppas ni vill följa oss på den resan!

On being – undviker de enkla svaren, välkomnar komplexitet och bjuder in olika perspektiv

onbeing-logo_1-thumb-600x255-16322.jpg

Varje vecka släpps ett nytt avsnitt av podcasten On Being där journalisten Krista Tippett tar sig an tidlösa frågeställningar tillsammans med en inbjuden gäst. Avsändaren är organisationen On Being som aktivt verkar för att “look behind and beyond the news cycle, attending to the human change that makes social transformation possible across generational time.”

Krista Tippett.jpg

Krista Tippett är amerikansk journalist och tidigare diplomat, som tidvis bott i Europa. Hon har bland annat tilldelats the National Humanities Medal av dåvarande president Barack Obama med motiveringen:

On the air and in print, Ms. Tippett avoids easy answers, embracing complexity and inviting people of every background to join her conversation about faith, ethics, and moral wisdom.

Vi har tidigare skrivit om hur vi på Länka inspireras av samtal som vågar stanna kvar i de stora frågorna, samtal där perspektiv och idéer får chans att brytas mot varandra och som tillåter nya insikter att utvecklas (läs vårt inlägg). On Being är en sådan arena som vecka efter vecka bjuder in till reflektion och tanke. Tillsammans med intressanta gäster utforskar Krista Tippett mängder av olika ämnen.

Inför jul och ledighet vill vi passa på att tipsa om dessa fantastiska samtal som öppnar upp för nya tankar och reflektion. Varje avsnitt släpps i två versioner; en redigerad och en oredigerad. Vi rekommenderar starkt att lyssna på de oredigerade samtalen som bjuder in till en mer nära och transparent upplevelse.

God jul!