mötesplats för samverkan

Ett samtal om samverkan med Erik Arrhén

Erik Arrhen, Samverkansstrateg. Fotograf: Hossein Salmanzadeh

Erik Arrhen, Samverkansstrateg. Fotograf: Hossein Salmanzadeh

Erik Arrhén jobbar på Landstinget Dalarna som samverkansstrateg med regionala kulturfrågor. Erik berättar om kulturområdets samverkansmodell och om sina erfarenheter som samverkansstrateg i en kreativ bransch.


Hur jobbar du med samverkan?

- Idag jobbar vi med något som kallas samverkansmodellen, ett system som helt bygger på samverkan mellan kommun, landsting och länskulturorganisationer. I landstinget gör vi en plan för hur vi ska fördela de statliga kulturmedlen.

- Kulturplaner tas fram i samverkan med länets kommuner och i samråd med civilsamhälle och fria kulturskapare. Vi ordnar möten med kulturchefer i de olika kommunerna och med de olika länskulturorganisationerna två gånger per år.


Kan du berätta lite om dessa möten?

- Vi försöker skapa så dynamiska samtal som möjligt. I början kan det finnas en känsla av att vi inte ser varandras perspektiv, vilket kan skapa lite irritation. Just därför behövs denna arena där vi skapar förståelse för varandras perspektiv och verksamheter. Vi försöker ändra perspektivet från jag till vi. I vårt län rör det sig om 15 kommuner och 10 länskulturverksamheter.


Berätta lite om samverkansmodellen, varför infördes den?

- Införandet av samverkansmodellen var den största förändringen inom kulturområdet på över 30 år. Tidigare skickade staten pengar direkt till länsmuseer, konserthus och så vidare, och då kunde olika länskulturinstitutioner uppleva sig som konkurrenter inför statens kulturråd.

"I och med samverkansmodellen så har vi som region ett bättre helhetsperspektiv där vi träffar alla institutioner och jobbar för att riva gränserna."

Hur ska vi bli ännu bättre på att välkomna nyanlända till Dalarna? Upptaktsdag för kultur och folkbildning inom det regionala integrationsarbetet. Fotograf: Hossein Salmanzadeh

Hur ska vi bli ännu bättre på att välkomna nyanlända till Dalarna? Upptaktsdag för kultur och folkbildning inom det regionala integrationsarbetet. Fotograf: Hossein Salmanzadeh

Vad är mest utmanande med samverkan?

- Det är nog främst att det tar tid och resurser. Vi har flera mindre kulturinstitutioner och kommuner  som upplever det som tidskrävande. Det finns de som tänker att det allmänkulturella inte finns med i deras arbetsbeskrivning, därför måste det finnas en sån som jag, en samverkansstrateg som håller i och stödjer processen.


Skulle du kunna berätta om en erfarenhet när samverkan fungerat bra?

- Absolut, jag hamnade i ett sammanhang med 7 kommuner med 4 regionala organisationer där vi pratade om att främja Dalarnas timmerhuskultur. Tillsammans jobbade vi med att kartlägga våra respektive resurser för detta och vad vi tillsammans ville åstadkomma. Nu i höst står vi i begrepp att sjösätta ett projekt där vi tillsammans finansierar en utställning, en film, och ett bildspel. Det är ett riktigt roligt projekt!

Vilka kompetenser tror du är viktigast i samverkan?

- Jag tror att det är väldigt viktigt med tålamod, och att kunna bygga tillit. Det också viktigt att kunna skapa ett gott samtalsklimat, och för att göra det behövs en del verktyg, för det kommer inte alltid av sig själv.

"Det kan vara bra när gruppen tappar balansen lite, då har man ofta lättare att se varandras perspektiv."


Hur tror du att samverkan kommer att utvecklas i framtiden inom ditt område?

- I framtiden tror jag att regionen kommer att bli mer medveten om den kraft som finns inom kulturområdet, vilket kommer leda till att parterna också blir mer benägna att satsa resurser.
Inom kulturområdet finns det många kreativa människor, men är resurserna uppbundna så minskar utrymmet för att skapa nytt. Jag tror att det handlar mycket om att omprioritera och samordna sina resurser.