coaching

Sveriges första certifierade samverkansledare

73132861-Uje8g.png


Carina Kindkvist är Sveriges första certifierade samverkansledare.
Carina har en lång erfarenhet av workshopledning och coachning och är VD på Peas on Earth som jobbar med framställning av bl a växtprotein, inom food- och cleantech. Vi har pratat med Carina om vad hon gör och vad hon fick med sig av sin certifiering.Vad jobbar du med nu?

- Jag brinner för att hjälpa människor samverka och sysslar med att sprida de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Till exempel så vill jag sprida inspiration genom filmer om människor som har gjort bra och hållbara saker via min sajt som heter målen.se. Jag lyfter mina perspektiv för olika potentiella partners och får dem att se samma samverkansmöjligheter som jag ser.

Hur känns det att ha blivit Sveriges första certifierade samverkansledare?

- Det känns roligt! Jag jobbade med detta redan på 90-talet då jag ledde kurser i workshopledning, för att senare även utbilda mig till coach. Innan kursen var jag osäker och tänkte att det kanske var overkill för mig att gå den här kursen, men det var det verkligen inte! I princip all mötesledning och facilitering handlar ju om samverkan, och det behövs mer av det i samhället. Jag ser stuprör överallt, och det är inte bra.

Vilka är dina viktigaste lärdomar från utbildningen och certifieringen?

- I certifieringen var det något som lyftes hela tiden - det här med att inte döma. Att inte lägga ord i munnen på andra utan inse att man inte har en aning om vad andra människor tänker. Det är viktigt att vara neutral. Det konfronterades jag med flera gånger.

Vad kommer du tänka extra mycket på efter din certifiering?

- Jag kommer vara mer uppmärksam på hur personer reagerar på olika beteenden. Genom att ha för mycket energi så kan man exempelvis döda andras energi. Det gäller att förstå gruppen och hur ens agerande påverkar andras aktivitet.

Vad kan samverkansledare bli bättre på?

- Jag tycker att alla samverkansledare ska tänka att människor är kompetenta men kan sakna kunskap. Generellt så har många ledare en egen agenda, alla möten borde ha en neutral, extern mötesledare. Det pratade vi om redan på 90-talet, men det är fortfarande alltför få som tänker på det.