Spring Dialogue

Spring Dialogue - ett kreativt samskapande

Foto 2018-04-11 18 21 34.jpg

I april kickade vi igång mötesplatsen och konferensen Spring Dialogue! Konferensen tog sitt avstamp i vetskapen om att vi behöver ta in många fler av våra mänskliga dimensioner och perspektiv för att hantera våra aktuella samhällsutmaningar. Vår största förhoppning med Spring Dialogue var därför att samla personer från så många olika perspektiv som möjligt. Under konferensens två dagar möttes deltagare från större företag, mindre företag, intresseorganisationer, nationella myndigheter, kommuner, regionala samverkansorgan, Science Parks m.m. för att utbyta erfarenheter och idéer om hur vi kan ta samverkan vidare.

Tillsammans tog vi oss an frågeställningar utifrån många olika metoder och tillvägagångssätt. Vi arbetade med design thinking, visualiseringsverktyg för informella nätverk, mötesteknik, systemiska konstellationer, filosofiska och existentiella samtal. Vi workshopade bland annat kring hur vi kan förstå systemen vi är en del av på nya sätt, kring datadriven analys för att identifiera viktiga samverkanslänkar och nätverk, kring hur vi kan gå in den viktiga ”gnuggzonen” i samverkan, där perspektiv krockar och om hur vi skapar effektiva möten

Mycket inspirerande var författaren Karl-Erik Edris föreläsning om att en ljus framtid är möjlig. Karl-Erik pratade om att vi befinner oss i ett samhälleligt skifte, utan att någon vet vart vi egentligen är på väg, och att denna osäkerhet kan skapa framtidsångest och hämma oss. Karl-Erik påminde om att ångest brukar vara en del av kreativa processer, och om vikten av att tro och lita på att den goda framtiden väntar längre fram. Framtidstro och tillit behövs för att kunna förstå vilka steg och vilket agerande som är de rätta just nu.

På nästa års Spring Dialogue hoppas vi på mer av allt detta – fler perspektiv, fler metoder och tillvägagångssätt och fler samtal! Hör av dig om du är intresserad av att medskapa då!