NAV

Mötesplatser för samverkan och systemförändring

73198027-x2kEX.jpg

Innovation och förnyelse gynnas av möten mellan perspektiv, kunskapsområden och sektorer. Ett gott innovationsklimat med öppenhet och tolerans, en mångfald av aktörer och perspektiv, positiva attityder till idéer och entreprenörskap är viktiga komponenter.

Lika viktigt är att skapa fysiska platser och miljöer för att faktiskt kunna mötas och skapa ”krockar” och oväntade möten som kan leda till innovation. I Sverige investeras det i uppbyggnaden av olika typer av miljöer, som teknikparker, inkubatorer, entreprenörshubbar av olika slag. För att lyckas ta oss an våra samhällsutmaningar, behöver vi mötesplatser där alla perspektiv bjuds in och där inget perspektiv dominerar över de andra.

OECD beskriver i rapporten ”Working with Change. Systems approaches to public sector challenges” om behovet av systemförändringar för att lösa våra samhällsutmaningar. Framgångsfaktorer för att få till detta handlar bland annat om ”people and places”. Det krävs en kombination av människor och mötesplatser som möjliggör äkta gränsöverskridande samverkan – som i sin tur bidrar till systemförändringar.

Hur kan vi skapa genuint öppna och gränsöverskridande mötesplatser?

Vi inspireras av NAV-konceptet som har lyckats skapa en plats som attraherar en stor bredd av aktörer – som konstnärer, forskare, start-ups, ideella föreningar, kommuner, myndigheter osv. På NAV har man lyckats både med att skapa spontana möten (”krockar”), och arrangerade fördjupande samtal om samhällsutmaningar och angelägna frågeställningar.

En viktig framgångsfaktor är en oberoende drifts- och finansieringsform som ”skyddar” platsen från dominerande aktörer eller perspektiv. En annan framgångsfaktor är ett genuint medskapande förhållningssätt, där olika aktörer får lyfta sina frågeställningar. NAV finns idag i Sickla, Nacka, och är ett inspirerande koncept som vi hoppas kommer att spridas till fler platser. För oss som tror på potentialen i gränsöverskridande samverkan är den här typen av mötesplats ett exempel som inspirerar!