Lärande&Experimenterande

Art of collaborating - en podcast om samverkan

banner.jpg

Under våra utbildningar och i uppdrag när vi arbetar nära kloka och inspirerande samverkansledare får vi inte sällan frågor om vi kan tipsa om källor för fördjupning. Under åren har vi samlat på oss kunskap och klokskap kring samverkan i form av böcker och artiklar och vi har själva sammanställt texter med fokus på samverkan. Men allt oftare får vi frågan om vi kan tipsa om någonting att lyssna på. Och nu kan vi det. För vi har nämligen lanserat vår egen podcast.

Vi ser podcasten som ett verktyg för fördjupning och reflektion. Att lyssna till ett samtal om ett ämne kan skapa möjligheter att fördjupa en insikt eller ta till sig ett nytt perspektiv.  Vår ambition är att genom Art of collaborating skapa länkar mellan dig som lyssnar med människor vi träffar och kunskap och idéer som handlar om samverkan. Vi ser den som ett värdefullt komplement till boken Att lyckas leda i samverkan som berör olika dimensioner som är viktiga för att lyckas navigera i samverkan.

Under året som gått har vi samlat på oss en hel del intervjuer med spännande och inspirerande personer med djup kunskap om vad som krävs samverkan. I podcastens tredje avsnitt bjuder vi på en härligt treat. Då får lyssnaren möta Sam Kaner och Nelli Noakes som driver Community at Work i San Francisco och som har stor erfarenhet kring multistakeholder collaboration. Sam Kaner är en stor inspirationskälla för oss och i podcasten får vi bland annat höra hur han resonerar kring alla de förmågor som vi behöver hantera när vi agerar i samverkan. Podcasten hittar ni här och ni får gärna prenumerera då vi regelbundet kommer släppa avsnitt med samtal där vi fördjupar oss i olika ämnen relevanta i samverkan.  

Multi-stakeholder collaboration in San Francisco

San Francisco.png

Vi är tillbaka från en veckas intensivt utforskande av ”samverkansarkitektur” med samverkansexperterna Sam Kaner och Nelli Noakes från Community at Work. Kursen ”multi-stakeholder collaboration – strategies, design principles and best practices” handlar om hur vi praktiskt kan designa samverkansprocesser för långsiktig förändring och nya lösningar. Sam Kaner har arbetat med facilitering av kollektivt beslutsfattande och involverande processer sedan 70-talet och skrivit flera böcker om praktiska tillvägagångssätt som till exempel ”The Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making”.

Det har varit otroligt inspirerande att träffa personer med komplexa samverkansuppdrag från olika delar av världen och att få ta del av olika exempel och samverkanscase från olika delar av USA, Nya Zealand och Australien. Vi har verkligen gått på djupet med hur vi på olika sätt och med olika logiker kan bygga samverkansinitiativ.  

Kursen har stärkt vår bild av att samverkansförmågor är avgörande i vår tid och att det är något vi behöver förstå bättre och utveckla. Att vara ”samverkansarkitekt” har både logiska (design, planering) och mänskliga (gruppdynamik, relationer) komponenter. För att driva processer framåt behöver vi dessutom tänka på flera nivåer samtidigt: Allt från ”the big picture” till strategier, operativ projektledning, mötesdesign och hantering av det som händer här-och-nu. Samverkan handlar i slutändan om att människor med olika perspektiv och drivkrafter tänker och agerar klokt tillsammans och för att lyckas med det krävs mångfacetterade förmågor och metoder.

San Francisco och Kalifornien har historiskt varit en viktig kunskapskälla för just samverkan och metoder som fungerar i praktiken. Vi är så glada över att ha etablerat en viktig kontakt för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med Sam och Nelli och hoppas att kunna möjliggöra en facilteringsutbildning i Sverige nästa vår.

Ett samtal om samverkan - med Martina Bach

martina bach blogg.png

Vi har intervjuat Martina Bach om hennes syn på samverkan. Martina arbetar som förbundschef i samordningsförbundet FINSAM Landskrona Svalöv. Förbundets uppgift är att stödja samverkan mellan parterna Landskrona Stad, Svalövs kommun, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan så att en mer effektiv resursanvändning uppnås. Målgruppen är i huvudsak individer i behov av samordnad och arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Hur arbetar du med samverkan?

Mitt arbete handlar om samverkan mellan medlemsparterna och jag jobbar på uppdrag av en styrelse som består av både politiker och högre tjänstemän. Sammanfattat jobbar jag med samverkan genom om att bygga tillitsfulla relationer som ska hålla över tid. Det handlar om relationer mellan organisationer, verksamhet och nyckelpersoner i dessa.

Vi lever i en tid där rörligheten på personal och chefer i offentlig sektor är hög vilket kan kännas tröstlöst ibland. Samtidigt måste vi acceptera det läget och bli än vassare på att jobba med överlämningar och interveneringar av historia och sammanhang när det kommer in nytt folk som ska sätta sig in i våra samverkansprocesser. Jag skulle vilja hävda att det är just dessa överlämningar som är själva utmaningen.  

Vad är speciellt med att arbeta med samverkansprojekt/processer?

Det som jag bedömer som speciellt är att människor i samverkan måste behärska både inblick och utblick. Inblick vad gäller ditt eget förhållningssätt och beteende i tillitsbyggande situationer och utblick vad gäller att se bortom ”din egen hage”, din arena, din budget. Vem vi gör samverkan för gör också samverkansprocesser särdeles speciella. Om vi tappar fokus på behovsgruppen så tappar vi kraften i ansatsen och styrningen mot det gemensamma målet.

En annan sak som gör samverkan speciell är att du som chef sällan har mandat att styra samverkansprocessen. Det måste göras gemensamt och frekvent med samverkande parter. Du är således beroende av någon annans ”action-making”.

Vilka är dina lärdomar utifrån när samverkan fungerar extra bra?

En viktig lärdom är att se till det större perspektivet, att se bortom sin "hage" och att vara prestigelös. Det är viktigt att våga tabba sig för att det ska kunna bli rätt, vi lär oss av våra misstag och vågar vi inte erkänna våra misstag så utvecklas vi heller inte i samverkanskontexter. Det gäller att börja med oss själva, åter igen inblicken, innan vi tittar på vad andra gör. Hur tillgängliga är vi? Hur uppfattas vi av andra? Detta kan vi i sin tur endast få svar på genom att ställa frågor.

Samverkan är tyvärr redan ett rätt utslitet begrepp trots att diverse framtidsspaningar tyder på att vi behöva accelerera upp samverkan på många områden och många slänger sig med begreppet utan att egentligen veta vad det betyder eller innebär. Det är skillnad på samverkan, samtal och samsyn. Ibland är det inte alltid konkret samverkan som behövs, ibland behövs bara samtal eller samsyn. Det behöver parterna initialt ta en dialog om. Var ligger ambitionsnivån hos respektive part? Att samverka när det inte behövs är att göra det onödigt jobbigt för sig och därför är detta en viktig lärdom för mig.

Vilka kompetenser och förmågor tänker du blir viktiga i samverkan utifrån det område som du arbetar med?

Den personliga utvecklingen och det ständiga lärandet genom samspelet med andra. Jag tror det är viktigt att vi höjer medvetandegraden vad gäller vårt sätt att tänka om och prata med andra. Ordet respekt används ofta lite slarvigt och misstolkas. Ordet har i sitt latinska ursprung betydelsen ”se en gång till”. Det tycker jag att vi borde göra oftare när vi försöker samverka med andra.

I min roll ser jag att det är de som har förmågan att sätta behovsgruppen i fokus och som inser vikten av att samspela med sin omvärld som lyckas. Det handlar om att se till den större bilden, att lyfta blicken.

Mod är avgörande. Det kanske inte är en kompetens eller en förmåga men jag tror på vikten av att kommunicera och våga visa att man misslyckats eller kört i diket. Många gånger kommer ju framgångarna utifrån tabbarna. Det måste vi våga prata om utifrån ett lärandeperspektiv.

Hur behöver samverkan generellt utvecklas i framtiden utifrån ditt område?

Jag tänker att gemene man anser att kommunikation och mellanmänskliga relationer är något vi mer eller mindre bara behärskar. Det tror inte jag på. Jag tror att vi behöver ”marinera”, d v s kompetensutveckla chefer i hantverket tvärsektoriell samverkan. Det är inte en kompetens eller förmåga vi föds med, den måste tränas upp. När den insikten blev tydlig för mig fick jag också ett nytt förhållningssätt till ämnet.

Jag skulle önska en större förståelse för samverkanskomplexitet. Att det ska bli mer erkänt, inte bara ett ord som samverkan, utan att vi ska precisera det mer genom att ställa sig frågan om vi har kunskapen och de rätta förutsättningarna? Ta det inte för givet att samverkan är någonting man kan utan utforska det mer, det är inget som sköter sig själv, utan samverkan måste ledas medvetet.

Tidigare har jag alltid sett mig som en typisk generalist som kan lite om mycket. Efter utbildningen Att leda samverkan hos Länka Consulting upplever jag att generalisten Martina har tagit ett första steg på ”specialisttrappan”, d v s jag har påbörjat en kunskapande resa inom ett område som jag tidigare hade grund förståelse för men som bortom alla tvivel kräver både djup och bredd.