Mary Parker Follett – tidlösa idéer som skapar värde idag

The essence of society is difference, related difference. ´Give me your difference´ is the cry of society to every man” “Give your difference, welcome my difference, unify all difference in the larger whole – such is the law of growth

bk dec 18.jpg

Den 11 december stod Länka värd för ett författarsamtal med Gunnela Westlander, som sedan 1960-talet är verksam som arbetslivsforskare och författare. År 2017 utkom hon med boken Aktivist för mångfald och interaktion – Pionjären Mary Parker Follett. Under året som gått har vi på Länka på olika sätt kommit i kontakt med Mary Parker Folletts tidlösa idéer, framförallt i internationella sammanhang. Vi har kommit att fängslas av hennes perspektiv och sett ett värde av att aktivt sprida hennes tankar i Sverige.  

dec+18.jpg

Samtalet ägde rum på Götagatan 58 i Stockholm, i möteslokalen Salongen som inretts av AddGender inspirerat av 20-talets Flappers, kvinnorna som bröt dåtidens normer och agerade för förändring. Mary Parker Follett (1868-1933) var samtida med dessa kvinnor. Hon var verksam i USA och som kvinna bröt hon ny väg. Follett var mångsidig och nytänkande och var aktiv i en tid då arbetslivet var statt i en snabb omvandling, precis som idag. Hon talade redan på sin tid om utvecklingsprocesser och de nya lösningar som kan uppstå mellan perspektiv och kunskapsområden.

Intresset för Parker Follett har genom historien gått i vågor och nu är det på uppgång igen. Ett av hennes huvudspår är vikten av att ständigt lyfta in alla perspektiv på en situation och att uppmuntra olikheter att mötas. I dagens samhälle är vi vana vid att ”boxa” in frågor och separera dem från varandra. Det finns en tilltro till att komplexiteten minskar och effektiviteten ökar ju mer vi ”renodlar” och likformar. Våra organisationer är uppbyggda i nivåer, avdelningar och enheter och när vi människor rör oss i dessa strukturer skapas snabbt beteenden och relationer i enlighet med dem som därmed också förstärker dem.

Parker Follets anser att vi behöver tänka radikalt annorlunda i hur vi organiserar oss. Istället för att ledningen i en organisation separerar människor i olika enheter, i tron om att detta är bästa sättet att skapa effektivitet, så bör vi snarare samla de individer som berörs och låta gruppen gemensamt besluta om vad som är mest effektivt. I grunden för Parker Folletts resonemang finns en starkt erkännande syn på människor. Gunnela Westlander skriver om Parker Folletts tankar om vikten av att se människors agerande och reagerande på varandras idéer, som en social process som främjar utveckling:

…agerande och reagerande inom samma process lockar fram skillnader som i sin tur integreras till en helhet. Det är denna ömsesidiga aktivitet, gruppmedlemmarnas slingrande sammanflätningar, som är den sociala processen. (…) Man bör välkomna skillnader, de gör livet rikare, anser hon. Att ignorera dem är det mest ödesdigra misstag man kan begå i politiken, i industrin eller internationella sammanhang.

Det hon beskriver är någonting som aktualiseras på ett tydligt sätt i samverkan och som gör att samverkan upplevs som särskilt utmanande. I samverkan måste vi vara i komplexiteten och ta oss tiden att tillåta olika perspektiv för att frigöra potentialen i just samverkan. Här kan Parker Follett vara en inspiration, vars idéer och tankar från 100 år tillbaka är minst lika aktuella idag. 

Tack alla ni som kom och bidrog med kloka insikter den 11 december! Vi ser fram emot att fortsätta utforska Mary Parker Follets idéer under 2019.