Länka Consulting grundades 2015 utifrån ett starkt engagemang att ta tillvara resurser och potential i vårt samhälle. 

Vi vill vara med och stärka förmågor för att hantera komplexitet och driva utvecklingsprocesser framåt. Vi rör oss i olika delar av samhället, på olika nivåer och mellan olika typer av aktörer. Detta ger oss förståelse för att interaktion och kombination mellan sektorer, discipliner, sakfrågor, och geografiska kontexter är helt avgörande för att ta tillvara resurser och potential i samhället.

Vi på Länka

 
3.jpg

Anna Zingmark
Partner & senior konsult

Anna är grundare av Länka Consulting och har lång erfarenhet av komplexa samverkansprocesser, kluster - och innovationsfrågor. Hon har arbetat med samverkan i internationella, nationella och regionala projekt och ofta mellan företag, akademi och samhällsaktörer inom olika områden. Hon har tidigare arbetat på Ramböll Management Consulting, VINNOVA, Nutek, ALMI Företagspartner, i olika nätverksorganisationer och mindre företag. Anna är författare till boken Att lyckas leda i samverkan (2019).

anna.zingmark@lankaconsulting.se
tel: +46 708 627 457
 

4Z3A3055.jpg

Karoline Bottheim
Partner & senior konsult

Karoline är grundare av Länka Consulting och har lång erfarenhet av att leda, designa och genomföra stora förändrings- och samverkansprojekt inom privat, offentlig och ideell sektor. Hon har tidigare arbetat på Svenska Röda Korset och som konsult hos Ramböll Management Consulting, Svennerstål & Partners och SamSari. Karoline är författare till boken Att lyckas leda i samverkan (2019).

karoline.bottheim@lankaconsulting.se
tel: +46 708 627 363

4Z3A2972+%28kopia%29.jpg

Matilda Ardenfors
Partner & senior konsult

Matilda anslöt till Länka Consulting hösten 2017 och kommer närmast från Ramböll Management Consulting där hon arbetat som affärsområdeschef med ansvar för personal och verksamhet. Hon har en pol. mag. i statsvetenskap med inriktning mot policyanalys och har stor erfarenhet av att arbeta inom olika policyområden med utvecklingsfrågor som engagerar många olika aktörer och som kräver samverkan. Hon har tidigare medverkat som författare i ett flertal antologier och är redaktör till boken Att lyckas leda i samverkan (2019).

matilda.ardenfors@lankaconsulting.se
tel: +46 708 627 434

 

“Vi tror världen blir bättre när människor möts, erkänner, utforskar och kombinerar perspektiv, kunskap och erfarenheter på nya sätt.”
— Länka Consulting